اخبار صندوق قرض الحسنه توسعه عصر شمال

    
شماره حساب کمک های مردمی از سوی امام جمعه محترم شهر بابل

خلاصه خبر:
شماره حساب کمک های مردمی از سوی امام جمعه محترم شهر بابل جهت سیل زدگان نزد صندوق قرض الحسنه توسعه عصر شمال 1/69/17000
متن کامل خبر:

پیامبر گرامی اسلام (ص):
شماره حساب کمک های مردمی از سوی امام جمعه محترم شهر بابل جهت سیل زدگان نزد صندوق قرض الحسنه توسعه عصر شمال 1/69/17000