اخبار صندوق قرض الحسنه توسعه عصر شمال

    
اعلام شماره حساب کمک های مردمی جهت قرارگاه اربعین حسینی

خلاصه خبر:
امام جمعه محترم شهر بابل طی فرمانی شــماره حســاب کمک های مردمی جهت قرارگاه اربعین حسینی تحت اختیارشان را در صندوق قرض الحسنه توسعه عصر شمال به شرح ذیل اعلام فرموده اند : 13/69/0/600 قابل واریز در تمامی شعب صندوق شهر بابل
متن کامل خبر:

امام جمعه محترم شهر بابل طی فرمانی شــماره حســاب کمک های مردمی جهت قرارگاه اربعین حسینی    تحت اختیارشان را در صندوق قرض الحسنه توسعه عصر شمال به شرح ذیل اعلام فرموده اند :
 صندوق قرض الحسنه توسعه عصر شمال   به شماره 13/69/0/600

قابل واریز در تمامی شعب